Ευάγγελος Ευάγγελου, απόφοιτος της Νομικής Σχολής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου