στο πλαίσιο του Πειθαρχικού Δικαίου στην Αστυνομία
Κύπρου

Σταυριανή Αντρέου, υποψήφια διδάκτωρ Νομικής Σχολής
Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου