Η.Π.Α, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία

Γιώργος Ξυνός και Τζανής Τραγάκης, προπτυχιακοί φοιτητές Νομικής Σχολής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου