Παρασκευή Καραΐσκου, Αστυνόμος Α΄ της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.), ΜΔΕ στο Ποινικό Δίκαιο, Νομική Σχολή Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Το οργανωμένο έγκλημα λαμβάνει πλέον δυναμική διάσταση και τα διαπραχθέντα εγκλήματα επιφέρουν συνεχώς αυξανόμενα κέρδη. Η οργανωμένη αυτή μορφή δράσης ξεπερνά τα περιοριστικά όρια των συνόρων του κράτους, όπου εκκινεί η παρανομία και επεκτείνεται εύκολα, ιδιαίτερα λόγω της τεχνολογικής ανάπτυξης, της ευκολίας των επικοινωνιών και μετακινήσεων και εκτός των συνόρων, αποκτώντας υπερεθνική δράση.