Η νομολογία του ΣτΕ για τις περικοπές των συντάξεων

Κωνσταντίνος Τσαγκαρόπουλος, Διοικητής Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ), Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, μεταπτυχιακός φοιτητής Νομικής Σχολής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου