Το νομικό πλαίσιο: η προστασία,τα κενά και οι προοπτικές

Λαμπρινή Ξένου, Προπτυχιακή φοιτήτρια, Νομική Σχολή, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου